Jaarboek 1958

Het is louter omdat wij niet voor dichters willen aangezien worden als Alex Campaert maar als reele nuchtere bestuurders dat wij dit verslag met de financien willen beginnen. De begroting van 1958 vertoonde namelijk een geraamd tekort van twee-en-een-half miljoen.

De bestedingsbeperking doet hier zijn werk. Wat Maastricht deed en doet aan bijzondewre sociale zorg, de opheffing van de a-socialiteit, is baanbrekend voor ons land. Gelukkig dat de stad dit niet voelt als een erfelijke belasting, maar als een blijmoedig aanvaarde erfenis en de konsekwenties aandurft.

Samenstelling: Charles Thewissen

Bekijk het jaarboek

Het Jaarboek Maastricht laat me elk jaar herinneringen weer herbeleven. Een glimlach, frons of “waar was ik toen vraag” komt dan snel in me op. Het digitale archief vormt daarnaast een mooie basis voor persoonlijke Toen- en Nu-momenten.

Piet Muijtjens
Voorzitter Jaarboek Maastricht