Jaarboek 1964

Met betrekking tot de Europese integratie heeft 1964 weinig bemoedigende resultaten opgeleverd. Nog minder ten aanzien van de mondiale eenwording.

Oorlogsdreigingen, controversen, spanningen en geschillen kenmerken het wereldbeeld.

Voorbeelden te over. Explosief geladen situaties rond het door dwaas strijdgewoel verdeelde Cyprus; bloedige onlusten in de Congo; verscherpte tegenstellingen tussen Indonesië en Maleisië; wrede rebellie in Vietnam; mensonwaardige rassendiscrimininaties in Amerika en Zuid-Afrika; verkoelde betrekkingen tussen Rusland en Communistisch China; onverwachte val van Chroestsjov en zelfs evidente moeilijkheden in conciliaire kringen in Rome.

Samenstelling: Cor Bertrand

Bekijk het jaarboek

Bij een nieuw jaarboek realiseer ik me altijd weer hoeveel ik gemist heb in onze bruisende stad. Met het doornemen van het jaarboek geniet ik dan weer van allerlei gebeurtenissen waar ik ofwel bij was of bij had willen zijn.

Ton Harmes
Penningmeester