Jaarboek 1966

Meer dansgelegenheid in deze stad…. Maastrichtse jongeren hebben daarvoor gepleit in brieven aan en gesprekken met gemeentebestuur en particuliere exploitanten. Een andere groep koos een meer spectaculaire spreekbuis en schoolde hi-ha-happenend samen bij het beeldje, dat geroepen heet te zijn de Mastreechter Geis te symboliseren. Het is hier niet de juiste plaats om uitvoerig vast te stellen, dat de demonstrerende jongelui nu niet bepaald de ware Mastreechter Geis wisten op te brengen.

De exploitant van fort Sint Pieter heeft zijn zaak in de weekenden geopend als dansgelegenheid en zwaait de scepter over enkele honderden jongeren, die niet alleen Beethoven en Mozart, Robert Stolz en Victor Silvester, maar evenzeer Frank Sinantra, Greetje Kaufeld en Johny Hoes hebben afgezworen.

Samenstelling: Servé Overhof

Bekijk het jaarboek

Bij iedere item in Jaarboek Maastricht vraag ik me af: “is dit van belang en heeft het eeuwigheidswaarde”? Alleen zaken die achteraf bezien het jaar correct inkleuren, mogen in het boek. We wonen allemaal in hetzelfde Maastricht, en toch is voor iedereen het jaar anders verlopen. Samen maken we Maastricht.

Eric Wetzels
Hoofdredacteur Jaarboek Maastricht