Jaarboek 1970

Nadat Maastricht een aantal jaren spitsroeden heeft moeten lopen en alles op alles heeft moeten zetten om te bereiken wat het wilde bereiken: de John F. Kennedybrug, de annexatie, de universiteit, de ondergrondse parkeergarage onder het Vrijthof en een sluitende begroting, was 1970 typisch een jaar van consloidatie en zich bezinnen op de toekomst.

Samenstelling: Winus de Rouw

Bekijk het jaarboek

Bouwen aan de toekomst van Maastricht kan niet zonder oog te hebben voor de wereld van elke dag en het verleden waar je op voortbouwt. Het jaarboek helpt uitstekend bij dat zicht op heden en verleden van onze stad.

Paul Baeten
Bestuurslid Jaarboek Maastricht