Jaarboek 1977

1977 is het jaar waarin begonnen werd met het herontwikkelen van het gebied Boschstraat Oost, in Maastricht toentertijd bekend onder de ‘verkeerde’ naam Havezathe, vanwege het grote bouwbord met de naam van de Rotterdamse projectontwikkelaar, die het grootste deel van het gebied bebouwde.

Dat jaar werd ook begonnen met de nieuwbouw van de Regionale Omroep Zuid (ROZ) aan de Tongerseweg. De eerste spade werd gestoken door Fred van Leeuwen, toenmalig hoofd van de ROZ.

Andere nieuwe zaken waren de opening van de OLV-parking aan de Graanmarkt en de opening van Hotel Maastricht aan de Oeverwal.

De grootste verandering betrof echter de uitvoering van een Verkeersciculatieplan, waardoor de loop van de bussen, fietsers, auto’s en voetgangers drastisch veranderde.

Samenstelling: Nico Prick

Bekijk het jaarboek

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Frans Smeets
Bestuurslid Jaarboek Maastricht