Jaarboek 2009-2010

Het lijkt er nu dan toch van te gaan komen: een deel van Maastricht gaat ondergronds. In december 2001 kondigde toenmalig wethouder John Aarts voor het eerst de ondertunneling van de A2 aan. Acht jaar later presenteerden drie consortia hun plannen en in 2010 maakt het stadsbestuur bekend dat Avenue2, met het idee van de ‘Groene Loper’, haar plannen voor de ondertunneling mag gaan verwezenlijken.

Maar wie even verder kijkt ontdekt dat er in Maastricht veel meer ondergronds te vinden is…. Aan het begin van iedere maand vindt u een fotoimpressie van een locatie onder het maaiveld; voor velen van u misschien verrassend onbekend.

Hoofdsponsor: Ballast Nedam
Hoofdredactie: John Ramaekers

Bekijk het jaarboek

Bij iedere item in Jaarboek Maastricht vraag ik me af: “is dit van belang en heeft het eeuwigheidswaarde”? Alleen zaken die achteraf bezien het jaar correct inkleuren, mogen in het boek. We wonen allemaal in hetzelfde Maastricht, en toch is voor iedereen het jaar anders verlopen. Samen maken we Maastricht.

Eric Wetzels
Hoofdredacteur Jaarboek Maastricht