Jaarboek 2012-2013

Het thema van deze 58ste jaargang van het Jaarboek Maastricht is “Made in Maastricht”.

Vanwege het 50-jarig bestaan van de papiermachine PM6 bij SAPPI wordt aan de traditionele, moderne en creatieve industrie van Maastricht bijzondere aandacht gegeven. In drie dossiers “Papier maken in Maastricht”, “Instrumenten maken in Maastricht” en “Oude ambachten in Maastricht” worden enkele aspecten verder uitgediept.

Hoodssponsor: SAPPI
Hoofdredactie: René van den Bergh

Bekijk het jaarboek

Bouwen aan de toekomst van Maastricht kan niet zonder oog te hebben voor de wereld van elke dag en het verleden waar je op voortbouwt. Het jaarboek helpt uitstekend bij dat zicht op heden en verleden van onze stad.

Paul Baeten
Bestuurslid Jaarboek Maastricht